Βρέθηκαν 333 αποτελέσματα       Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Στρατηγικές ανάπτυξης και...εξυγίανσης/διάσωσης  / Διάλεξη 8 2015 01:12:54
Στρατηγικές Διεθνοποίησης - Εξωστρέφιας  / Διάλεξη 9 2015 00:23:19
Συγχωνεύσεις – εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες  / Διάλεξη 10 2015 01:02:43
Στρατηγική στην πράξη  / Διάλεξη 11 2015 01:07:43
Coffee Wars: Starbucks vs Mikel  / Διάλεξη 12 2015 01:20:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  / Διάλεξη 9 2015 01:03:43
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  / Διάλεξη 10 2015 00:57:47
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  / Διάλεξη 11 2015 00:57:52
Αλλα όργανα της ΕΕ, Προϋπολογισμός της ΕΕ  / Διάλεξη 12 2015 00:52:31
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020  / Διάλεξη 13 2015 00:52:13
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων  / Διάλεξη 15 2015 00:32:12
Βιβλιογραφική περιήγηση για την ΕΕ  / Διάλεξη 14 2015 00:58:32
Ο πρωτογενής τομέας  / Διάλεξη 2 2015 01:13:45
Ο δευτερογενής τομέας  / Διάλεξη 3 2015 00:36:28
Ναυτιλία-Τουρισμός  / Διάλεξη 4 2015 00:40:05
Δημοσιονομικές εξελίξεις και προοπτικές  / Διάλεξη 5 2015 00:24:28
Απασχόληση-Ανεργία  / Διάλεξη 6 2015 00:34:51
Ανισοκατανομή εισοδήματος-Παραοικονομία  / Διάλεξη 7 2015 00:43:35
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομικότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:05:42
Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες  / Διάλεξη 9 2015 00:20:33