Βρέθηκαν 333 αποτελέσματα       Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Visual Basic  / Διάλεξη 3 2014 01:24:15
Visual Basic  / Διάλεξη 9 2015 01:00:12
Visual Basic  / Διάλεξη 6 2015 02:17:18
Visual Basic  / Διάλεξη 7 2015 01:11:46
9B Επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και χρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ  / Διάλεξη 18 2015 00:43:38
Visual Basic  / Διάλεξη 8 2015 01:00:10
Visual Basic  / Διάλεξη 10 2015 00:58:17
1a Εισαγωγή στο μάθημα διαχείρισης ρίσκου και ενεργητικό τράπεζας.  / Διάλεξη 1 2015 00:52:33
2a Ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας  / Διάλεξη 3 2015 01:07:49
3b. Εξέταση Αποτελεσμάτων τραπεζών και ρόλος επιτοκίων  / Διάλεξη 6 2015 00:54:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι  / Διάλεξη 1 2015 00:30:32
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  / Διάλεξη 2 2015 00:56:27
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  / Διάλεξη 3 2015 00:47:51
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  / Διάλεξη 4 2015 00:26:07
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  / Διάλεξη 5 2015 00:34:15
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ.  / Διάλεξη 6 2015 01:01:53
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ  / Διάλεξη 7 2015 00:49:36
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 8 2015 01:02:59
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 9 2015 00:37:31
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 10 2015 00:46:35