Βρέθηκαν 333 αποτελέσματα       Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 5 2015 01:04:38
Visual Basic  / Διάλεξη 1 2014 00:54:25
Visual Basic  / Διάλεξη 2 2014 01:09:13
Visual Basic  / Διάλεξη 3 2014 01:24:15
Visual Basic  / Διάλεξη 6 2015 02:17:18
Visual Basic  / Διάλεξη 7 2015 01:11:46
Visual Basic  / Διάλεξη 8 2015 01:00:10
Visual Basic  / Διάλεξη 10 2015 00:58:17
Visual Basic  / Διάλεξη 9 2015 01:00:12
Άσκηση (Ολοκληρωμένο παράδειγμα)  / Διάλεξη 10 2015 00:56:07
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομικότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:05:42
ΑΚΣΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ARBITRAGE.  / Διάλεξη 3 2015 00:56:26
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ  / Διάλεξη 13 2015 00:52:31
ΑΝΟΜΟΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:28:52