Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα       ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ  / Διάλεξη 1 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Εισαγωγικές έννοιες δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, χρήσεις, εφαρμογές, είδη δικτύων
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:08:20 169

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Τρόποι σύνδεσης (Point to point, multipoint), Ρυθμοί Μετάδοσης, Κωδικοποίηση σφαλμάτων, Μετρικές Ψηφιακών Επικοινωνιών (Συχνότητα, Περίοδος, Πλάτος Σήματος, Ένταση Η/Μ πεδίου, Στοιχεία κεραιών, Ρυθμός Μετάδοσης, Εύρος ζώνης, Αναλογική, Ψηφιακή Μετάδοση.
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:13:42 122

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ενσύρματα Μέσα μετάδοσης (Τηλεφωνικές γραμμές, UTP, Ομοαξονικά καλώδια, STP, FTP, Οπτικές ίνες), ADSL/ADSL2/ADSL2+. Διασυνδέσεις τοπικών δικτύων (Γέφυρες, Επαναλήπτες, Ethernet switch, Router, Gateways, VLANs)
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:20:53 130
Εισαγωγή στο πρωτόκολλο IP  / Διάλεξη 4 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Το πρότυπο Ethernet, Τα πρωτόκολλα TCP/IP, Επικεφαλίδες IP/TCP/UDP/ICMP/ARP πρωτοκόλλων, IP διευθυνσιοδότηση και υποδικτύωση-υπερδικτύωση
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:21:20 131
Υποδικτύωση και σχεδίαση υποδικτύων  / Διάλεξη 5 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Υποδικτύωση και σχεδίαση υποδικτύων. Στόχοι, σκοπιμότητα υποδικτύωσης
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:29:54 117
Μεθοδολογία σχεδίασης δικτύων  / Διάλεξη 6 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Μεθοδολογία σχεδίασης δικτύων - Kατασκευή πινάκων δρομολόγησης δρομολογητών
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:05:55 116
Δειγματοληψία και μονάδες ισχύος  / Διάλεξη 7 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Δειγματοληψία και μονάδες ισχύος, απώλειες, κωδικοποιήσεις διαμορφώσεις σήματος
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:12:05 106

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Απώλειες διάδοσης στον ελεύθερο χώρο
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:54:22 127
Ψηφιακές διαμορφώσεις  / Διάλεξη 9 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ψηφιακές διαμορφώσεις (ASK, FSK, PSK, QAM)
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:23:19 126
Ψηφιακές διαμορφώσεις PWM - Δρομολόγηση Δικτύων  / Διάλεξη 10 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ψηφιακές διαμορφώσεις PWM - Δρομολόγηση Δικτύων
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:43:17 122
Ασκήσεις διάδοσης και υποδικτύωσης Μέρος Ι  / Διάλεξη 11 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασκήσεις διάδοσης σήματος και υποδικτύωσης Μέρος Ι
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:57:53 117
Ασκήσεις υποδικτύωσης Class C Μέρος ΙΙ  / Διάλεξη 12 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασκήσεις υποδικτύωσης σε Class C δίκτυα
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:58:20 114

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασκήσεις υποδικτύωσης Class B - Υπολογισμός ρυθμού μετάδοσης και απωλειών σε γραμμές ADSL
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:26:47 110
Επαναληπτικές ασκήσεις  / Διάλεξη 14 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Επαναληπτικές ασκήσεις
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:15:37 102