Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα       ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ  / Διάλεξη 1 2015 01:08:20
Βασικές μετρικές στα συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών  / Διάλεξη 2 2015 01:13:42
Βασικά στοιχεία διασύνδεσης δικτύων και δομημένη καλωδίωση  / Διάλεξη 3 2015 01:20:53
Εισαγωγή στο πρωτόκολλο IP  / Διάλεξη 4 2015 01:21:20
Υποδικτύωση και σχεδίαση υποδικτύων  / Διάλεξη 5 2015 01:29:54
Μεθοδολογία σχεδίασης δικτύων  / Διάλεξη 6 2015 01:05:55
Δειγματοληψία και μονάδες ισχύος  / Διάλεξη 7 2015 01:12:05
Ασύρματες επικοινωνίες - Εσαγωγή στη διάδοση σήματος  / Διάλεξη 8 2015 00:54:22
Ψηφιακές διαμορφώσεις  / Διάλεξη 9 2015 01:23:19
Ψηφιακές διαμορφώσεις PWM - Δρομολόγηση Δικτύων  / Διάλεξη 10 2015 00:43:17
Ασκήσεις διάδοσης και υποδικτύωσης Μέρος Ι  / Διάλεξη 11 2015 00:57:53
Ασκήσεις υποδικτύωσης Class C Μέρος ΙΙ  / Διάλεξη 12 2015 00:58:20
Υπολογισμός ρυθμού μετάδοσης και απωλειών σε γραμμές ADSL  / Διάλεξη 13 2015 01:26:47
Επαναληπτικές ασκήσεις  / Διάλεξη 14 2015 01:15:37