Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα       ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Εισαγωγή στο περιβάλλον ανάπτυξης QtCreator- Εισαγωγή στην βιβλιοθήκη προγραμματισμού Qt, Παρουσίαση βασικών τύπων δεδομένων της Qt. Βασικές έννοιες αντικειμενοστραφή προγραμματισμού και κλάσεων, τελεστές, δομητές. Παρουσίαση της κανονικοποιημένης μορφής γραφής κλάσεων.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:20:14 227
2η Διάλεξη - Δημιουργία φορμών σε Qt  / Διάλεξη 2 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Δημιουργία φορμών σε Qt, Ο μηχανισμός signal-slots, ιδιότητες βασικών widget (label, lineEdit)
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 00:57:52 166
3η Διάλεξη - Σχεδίαση φορμών σε Qt  / Διάλεξη 3 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Φόρτωση εικόνων σε φόρμα, Σχεδίαση φορμών, Layouts, styles
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:31:45 156
4η Διάλεξη - Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας Ι  / Διάλεξη 4 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας Ι κλάσεων, εικονικές μέθοδοι και αφηρημένες κλάσεις
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 00:40:20 215
5η Διάλεξη - Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας ΙΙ  / Διάλεξη 5 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας ΙΙ, πολυμορφισμός, στατικές μέθοδοι και μέλη σε κλάση
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:28:48 126
6η Διάλεξη - Βασικοί μέθοδοι κλάσεων  / Διάλεξη 6 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Δομητές / Αποδομητές, τελεστές, κλήση με διεύθυνση
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:32:36 130
7η Διάλεξη - Παρουσίαση βασικών Widget I  / Διάλεξη 7 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Παρουσίαση βασικών Widget της Qt I (Spinner, QDialogs, Modality. Qlabel, QlineEdit), δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:25:44 212
8η Διάλεξη - Παρουσίαση βασικών Widget II  / Διάλεξη 8 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Widget χρονισμού σε Qt (QTimer). Χρήση και Δημιουργία μενού, εργαλειοθηκών και ενεργειών (QActions).
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:19:58 121

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Συλλογές δεδομένων, πρότυπες κλάσεις, παρουσίαση Widget συλλογής δεδομένων (Combobox, listWidget). Παρουσίαση ολοκληρωμένης εφαρμογής με menu και χρονισμό. Ο μηχανισμός γεγονότων της Qt
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:33:25 116