Βρέθηκαν 333 αποτελέσματα       Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων  / Διάλεξη 15 2015 00:32:12
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  / Διάλεξη 10 2015 00:30:33
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATION)  / Διάλεξη 8 2015 00:24:29
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFEITING)  / Διάλεξη 7 2015 00:17:11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 8  / Διάλεξη 8 2015 01:06:00
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 9  / Διάλεξη 9 2015 00:47:55
Προϋπολογισμοί δαπανών κεφαλαίων  / Διάλεξη 6 2015 00:45:40
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  / Διάλεξη 4 2015 00:26:07
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 11  / Διάλεξη 11 2015 01:00:32
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας  / Διάλεξη 11 2015 00:18:08
Ασκήσεις Πράξης - Έντοκά γραμμάτια  / Διάλεξη 12 2015 00:39:38
Ασκήσεις 7  / Διάλεξη 12 2015 00:55:01
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  / Διάλεξη 15 2015 01:07:44
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)  / Διάλεξη 6 2015 01:13:01
Ασκήσεις 1  / Διάλεξη 10 2015 00:35:36
Γραφήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:04:12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  / Διάλεξη 12 2015 01:15:55
Ασκήσεις Πράξης - Leasing  / Διάλεξη 14 2015 00:35:00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  / Διάλεξη 12 2015 01:04:02
Βιβλιογραφική περιήγηση για την ΕΕ  / Διάλεξη 14 2015 00:58:32