Βρέθηκαν 333 αποτελέσματα       Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγικά - Θεωρίες διεθνούς εμπορίου  / Διάλεξη 1 2015 00:45:40
Θεσμικό πλαίσιο διεθνούς εμπορίου - Φορείς  / Διάλεξη 2 2015 01:13:08
Το ισοζύγιο πληρωμών  / Διάλεξη 3 2015 00:34:34
Διεθνείς νομισματικές σχέσεις - Συνάλλαγμα  / Διάλεξη 4 2015 00:30:32
Νομισματική και οικονομική ενοποίηση  / Διάλεξη 6 2015 00:45:51
Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 5 2015 00:42:34
Διεθνείς μετακινήσεις εργατικού δυναμικού  / Διάλεξη 7 2015 00:57:32
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  / Διάλεξη 8 2015 00:36:53
Παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια επιχείρηση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:15
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)  / Διάλεξη 13 2015 01:15:02
Ιδρυση Κοιν.Σ.Επ. στη Δυτική Μακεδονία και Μικροδάνεια  / Διάλεξη 14 2015 00:57:25
Χρηματιστηριακές αγορές  / Διάλεξη 15 2015 01:00:17
Χρήμα, πίστη, τράπεζες  / Διάλεξη 14 2015 01:01:21
Εισαγωγή στη Στρατηγική  / Διάλεξη 1 2015 00:33:13
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ι  / Διάλεξη 2 2015 00:33:15
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 00:46:02
Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ι  / Διάλεξη 4 2015 00:37:39
Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 00:44:39
Εταιρική Αποστολή – Όραμα  / Διάλεξη 6 2015 00:27:04
Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  / Διάλεξη 7 2015 01:18:53