Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4o Εργαστήριο: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης  / Διάλεξη 4 2014 00:28:45
Εφαρμογές της γεωχημείας στην αναζήτηση κοιτασμάτων  / Διάλεξη 4 2014 00:38:51
Το Φαινόμενο της Όξινης Βροχής  / Διάλεξη 6 2014 00:38:37
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 7 2014 00:43:58
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  / Διάλεξη 3 2014 00:39:53
3o Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 14 2015 01:43:51
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM)  / Διάλεξη 12 2014 00:35:26
Εφαρμογές της γεωχημείας στις Γεωεπιστήμες και την Ιατρική  / Διάλεξη 9 2014 00:44:31
9ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης  / Διάλεξη 9 2014 00:20:57
Η Ενίσχυση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου  / Διάλεξη 4 2014 00:44:06
Το Φαινόμενο της Καταστροφής του Ατμοσφαιρικού Όζοντος  / Διάλεξη 5 2014 00:37:49
7ο Εργαστήριο: Στατιστική Επεξεργασία Γεωχημικών Δεδομένων  / Διάλεξη 7 2014 00:15:41
Βιογεωχημεία και Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στο Περιβάλλον  / Διάλεξη 6 2014 00:32:59
Μέθοδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων  / Διάλεξη 5 2014 00:53:47
10ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 10 2014 00:19:50
2o Εργαστήριο: Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Διερεύνησης Ορυκτών  / Διάλεξη 2 2014 00:20:27
Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των υλικών  / Διάλεξη 2 2014 00:47:02
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:05:31
3o Εργαστήριο: Περίθλαση Ακτινών Χ (Συνέχεια)  / Διάλεξη 3 2014 00:15:07
1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή - Ορισμοί  / Διάλεξη 1 2014 00:14:00