Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  / Διάλεξη 3 2014 00:39:53
Η Ενίσχυση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου  / Διάλεξη 4 2014 00:44:06
Το Φαινόμενο της Καταστροφής του Ατμοσφαιρικού Όζοντος  / Διάλεξη 5 2014 00:37:49
Το Φαινόμενο της Όξινης Βροχής  / Διάλεξη 6 2014 00:38:37
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 7 2014 00:43:58
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 8 2014 00:30:55
Μεγαδιαπλάσεις - Χερσαία Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 9 2014 00:22:46
Μεγαδιαπλάσεις - Χερσαία Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 10 2014 00:19:48
1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή - Ορισμοί  / Διάλεξη 1 2014 00:14:00
2o Εργαστήριο: Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Διερεύνησης Ορυκτών  / Διάλεξη 2 2014 00:20:27
3o Εργαστήριο: Περίθλαση Ακτινών Χ (Συνέχεια)  / Διάλεξη 3 2014 00:15:07
4o Εργαστήριο: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης  / Διάλεξη 4 2014 00:28:45
5ο Εργαστήριο: Αναλυτική Γεωχημεία  / Διάλεξη 5 2014 00:35:10
6ο Εργαστήριο: Βασικές Μέθοδοι Γεωχημικής Ανάλυσης  / Διάλεξη 6 2014 00:13:37
7ο Εργαστήριο: Στατιστική Επεξεργασία Γεωχημικών Δεδομένων  / Διάλεξη 7 2014 00:15:41
8o Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 8 2014 00:10:28
9ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης  / Διάλεξη 9 2014 00:20:57
10ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 10 2014 00:19:50
1ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας (α)  / Διάλεξη 9 2015 01:27:33
1ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας (β)  / Διάλεξη 10 2015 01:29:04