Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα       ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 00:53:22
Χρονική Αξία Χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 01:04:25
Δάνεια  / Διάλεξη 3 2015 01:02:51
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 10 2015 00:46:35
Ράντα  / Διάλεξη 1 2015 01:05:20
Αξιολόγηση επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας  / Διάλεξη 8 2015 00:37:40
Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων  / Διάλεξη 8 2015 00:22:27
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  / Διάλεξη 14 2015 00:15:38
Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση  / Διάλεξη 9 2015 00:45:36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  / Διάλεξη 3 2015 00:47:51
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  / Διάλεξη 13 2015 01:00:36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι  / Διάλεξη 1 2015 00:30:32
Λειτουργική Μόχλευση  / Διάλεξη 4 2015 00:37:02
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 8 2015 01:02:59
Κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 4 2015 00:38:22
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 9 2015 00:37:31
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  / Διάλεξη 1 2015 00:32:22
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ  / Διάλεξη 7 2015 00:49:36
Αποτίμηση Ομολογιών, Έντοκα γραμμάτια, μετοχές  / Διάλεξη 6 2015 00:55:10
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:59:13