Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα       ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  / Διάλεξη 1 2015 00:32:22
Χρονική Αξία Χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 01:04:25
Δάνεια  / Διάλεξη 3 2015 01:02:51
Λειτουργική Μόχλευση  / Διάλεξη 4 2015 00:37:02
Μερισματική Πολιτική  / Διάλεξη 5 2015 00:43:20
Αποτίμηση Ομολογιών, Έντοκα γραμμάτια, μετοχές  / Διάλεξη 6 2015 00:55:10
Χρηματοδοτική μίσθωση  / Διάλεξη 7 2015 00:45:35
Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων  / Διάλεξη 8 2015 00:22:27
Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση  / Διάλεξη 9 2015 00:45:36
Ασκήσεις Πράξης - Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 10 2015 00:35:41
Ασκήσεις Πράξης - Μόχλευση και κεφαλαιακή δομή  / Διάλεξη 11 2015 00:46:46
Ασκήσεις Πράξης - Έντοκά γραμμάτια  / Διάλεξη 12 2015 00:39:38
Ασκήσεις Πράξης - Αποτίμηση κοινών προνομιούχων μετοχών  / Διάλεξη 13 2015 00:43:40
Ασκήσεις Πράξης - Leasing  / Διάλεξη 14 2015 00:35:00
Ασκήσεις Πράξης - Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 15 2015 00:37:32
Ράντα  / Διάλεξη 1 2015 01:05:20
Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 00:53:22
Κόστος κεφαλαίου  / Διάλεξη 3 2015 00:50:33
Κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 4 2015 00:38:22
Κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 5 2015 01:08:33