Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα       ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ασκήσεις 5  / Διάλεξη 11 2015 00:45:25
Προϋπολογισμοί δαπανών κεφαλαίων  / Διάλεξη 6 2015 00:45:40
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  / Διάλεξη 4 2015 00:26:07
Ασκήσεις 7  / Διάλεξη 12 2015 00:55:01
Ασκήσεις Πράξης - Έντοκά γραμμάτια  / Διάλεξη 12 2015 00:39:38
Ασκήσεις 1  / Διάλεξη 10 2015 00:35:36
Ασκήσεις Πράξης - Leasing  / Διάλεξη 14 2015 00:35:00
Ασκήσεις Πράξης - Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 10 2015 00:35:41
Ασκήσεις Πράξης - Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 15 2015 00:37:32
Ασκήσεις Πράξης - Αποτίμηση κοινών προνομιούχων μετοχών  / Διάλεξη 13 2015 00:43:40
Ασκήσεις 9  / Διάλεξη 13 2015 00:37:32
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  / Διάλεξη 5 2015 00:34:15
Κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 5 2015 01:08:33
Προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών  / Διάλεξη 9 2015 00:40:41
Ασκήσεις Πράξης - Μόχλευση και κεφαλαιακή δομή  / Διάλεξη 11 2015 00:46:46
Μερισματική Πολιτική  / Διάλεξη 5 2015 00:43:20
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  / Διάλεξη 2 2015 00:56:27
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ.  / Διάλεξη 6 2015 01:01:53
Κόστος κεφαλαίου  / Διάλεξη 3 2015 00:50:33
Μέθοδος επανείσπραξης του αρχικού κόστους επένδυσης  / Διάλεξη 7 2015 00:47:13