Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ράντα  / Διάλεξη 1 2015 01:05:20
Πρότυπο του σταθερού χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:36:42
Πρότυπο της σταθερής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 6 2015 00:56:41
Προϋπολογισμοί και προβλέψεις  / Διάλεξη 5 2015 00:34:50
Προϋπολογισμοί και αριθμοδείκτες  / Διάλεξη 18 2015 01:09:10
Προϋπολογισμοί δαπανών κεφαλαίων  / Διάλεξη 6 2015 00:45:40
Προϊόντα και υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης  / Διάλεξη 4 2015 01:01:26
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
Προθεσμιακά και Μελλοντικά Συμβόλαια  / Διάλεξη 7 2015 00:12:21
Προγραμματισμός Έργων - Δίκτυα  / Διάλεξη 12 2015 01:19:17
Προβλήματα Μεταφοράς Μέθοδος Μικρότερου κόστους  / Διάλεξη 13 2015 01:21:55
Προβλήματα Μεταφοράς Βορειοδυτικής γωνίας  / Διάλεξη 12 2015 01:13:39
Προβλήματα Εκχώρησης Μέρος 2ο  / Διάλεξη 15 2015 01:03:29
Προβλήματα Εκχώρησης  / Διάλεξη 14 2015 00:56:22
Προβλήματα Γενικής Μορφής  / Διάλεξη 6 2015 01:01:40
Προβλήματα Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού  / Διάλεξη 9 2015 00:31:19
Προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών  / Διάλεξη 9 2015 00:40:41
Προβλέψεις της ζήτησης - Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης  / Διάλεξη 8 2015 00:51:18
Προβλέψεις της ζήτησης - Αναλυτικές μέθοδοι  / Διάλεξη 9 2015 01:10:13
Προβλέψεις - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 15 2015 00:58:42