Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Νέα επενδυτικά προϊόντα  / Διάλεξη 11 2015 03:12:22
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  / Διάλεξη 8 2015 02:03:47
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  / Διάλεξη 9 2015 01:04:40
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας: περίπτωση του Venture Capital, Angels, JEREMIE, ΕΤΕΑΝ  / Διάλεξη 12 2015 00:26:29
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας  / Διάλεξη 11 2015 00:18:08
Μετατροπή τραπεζικών υποχρεώσεων σε τίτλους  / Διάλεξη 13 2015 00:55:25
Μετατροπές εταιριών  / Διάλεξη 8 2015 01:13:47
Μερισματική Πολιτική  / Διάλεξη 5 2015 00:43:20
Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση  / Διάλεξη 9 2015 00:45:36
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς  / Διάλεξη 12 2015 01:04:20
Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 5 2015 01:08:54
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Μέθοδος οικονομικής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 2 2015 01:01:46
Μέθοδος επανείσπραξης του αρχικού κόστους επένδυσης  / Διάλεξη 7 2015 00:47:13
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων (Μέρος 2ο)  / Διάλεξη 8 2015 00:57:45
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων  / Διάλεξη 7 2015 01:13:30
Μέθοδοι εκτίμησης των σχεδίων χρηματοδότησης μέσω Venture Capital (Evaluation on VC)  / Διάλεξη 4 2015 01:01:14