Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέθοδοι ανάπτυξης επιχειρήσεων και κίνδυνος  / Διάλεξη 16 2015 01:35:10
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  / Διάλεξη 10 2015 00:30:33
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ  / Διάλεξη 7 2015 01:47:17
ΜΑΘΗΜΑ 9Α 1. Εξέταση της ύλης με βάση τη βιβλιογραφία 2. Εξέταση εργασίας με θέμα τα τραπεζικά επιτόκια  / Διάλεξη 17 2014 00:31:44
ΜΑΘΗΜΑ 8Α Εξέταση κεφαλαιαγοράς, αμοιβαίων κεφαλαίων, αγοράς ομολόγων, REPOS  / Διάλεξη 15 2014 00:47:20
ΜΑΘΗΜΑ 7Α 1.Εξέταση κερδοσκοπικών εργασιών επενδυτικών τραπεζών, εργασιών 2. Επιταγή ως μέσο πληρωμής και πιστωτικό μέσο  / Διάλεξη 13 2014 01:17:33
ΜΑΘΗΜΑ 5Β Εταιρίες κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture capital  / Διάλεξη 10 2014 01:03:33
ΜΑΘΗΜΑ 5Α Εξέταση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων της Τράπεζας.  / Διάλεξη 9 2014 00:57:03
ΜΑΘΗΜΑ 4Α Εξέταση Συνεταιριστικής πίστης και επισκόπηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  / Διάλεξη 7 2014 01:02:28
ΜΑΘΗΜΑ 3Β Είδη τραπεζών  / Διάλεξη 6 2014 00:57:46
ΜΑΘΗΜΑ 2Β Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  / Διάλεξη 4 2014 00:34:54
ΜΑΘΗΜΑ 1Β Εισαγωγή στην ανάγκη δημιουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  / Διάλεξη 2 2014 00:57:02
ΜΑΘΗΜΑ 10Α : Ηλεκτρονική τραπεζική  / Διάλεξη 19 2014 00:51:16
Λύσεις θεμάτων Προόδου  / Διάλεξη 16 2015 01:14:35
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Λειτουργικοί κίνδυνοι για την τράπεζα  / Διάλεξη 10 2015 01:19:23
Λειτουργική Μόχλευση  / Διάλεξη 4 2015 00:37:02
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ.  / Διάλεξη 4 2015 00:48:07
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΌΣΤΟΥΣ-ΔΙΆΛΕΞΗ 5  / Διάλεξη 5 2015 00:54:32