Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  / Διάλεξη 3 2014 00:39:53
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 7 2014 00:43:58
3o Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 14 2015 01:43:51
Το Φαινόμενο της Όξινης Βροχής  / Διάλεξη 6 2014 00:38:37
Εφαρμογές της γεωχημείας στην αναζήτηση κοιτασμάτων  / Διάλεξη 4 2014 00:38:51
Γεωχημική διαφοροποίηση και Κρυσταλοχημικοί κανόνες ενσωμάτωσης  / Διάλεξη 3 2014 00:59:40
8o Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 8 2014 00:10:28
11o Εργαστήριο Γεωχημείας  / Διάλεξη 11 2015 01:42:35
Υπολειμματικές και Μηχανικές Συγκεντρώσεις  / Διάλεξη 5 2014 00:43:18
Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον.  / Διάλεξη 2 2014 01:17:36
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 8 2014 00:30:55
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 00:59:21
1ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας (α)  / Διάλεξη 9 2015 01:27:33
6ο Εργαστήριο: Βασικές Μέθοδοι Γεωχημικής Ανάλυσης  / Διάλεξη 6 2014 00:13:37
2ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 11 2015 01:14:17
Μεγαδιαπλάσεις - Χερσαία Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 10 2014 00:19:48
Ειδική Κοιτασματολογία  / Διάλεξη 8 2014 00:52:39
Μεγαδιαπλάσεις - Χερσαία Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 9 2014 00:22:46
Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον.  / Διάλεξη 1 2014 01:04:15
Πηγματιτικά και Υδροθερμικά Κοιτάσματα  / Διάλεξη 3 2014 00:15:31