Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σαρωτές  / Διάλεξη 7 2015 01:24:17
Ψηφιακό Video  / Διάλεξη 8 2015 01:11:01
Συμπίεση IΙ  / Διάλεξη 5 2015 01:37:16
Κινούμενο Σχέδιο  / Διάλεξη 2 2015 00:28:05
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος  / Διάλεξη 9 2015 00:53:11
Συμπίεση Ι  / Διάλεξη 4 2015 01:17:05
Ηχος  / Διάλεξη 3 2015 01:21:05
Ψηφιακός κινηματογράφος  / Διάλεξη 11 2015 01:15:43
Οπτικά μέσα αποθήκευσης  / Διάλεξη 12 2015 01:19:19
Τεχνολογίες Εκτύπωσης και Οθονών  / Διάλεξη 10 2015 01:24:38
9η Διάλεξη - Δείκτες - Συναρτήσεις  / Διάλεξη 9 2015 01:25:33
Εικόνες Γραφικά  / Διάλεξη 1 2015 01:10:42
5η Διάλεξη - Εντολές ελέγχου ροής IIΙ  / Διάλεξη 5 2015 01:02:24
Ειδικά θέματα κληρονομικότητας  / Διάλεξη 10 2015 00:44:02
4η Διάλέξη - Εντολές ελέγχου ροής II  / Διάλεξη 4 2015 02:00:05
Ρεύματα εισόδου Εξόδου - Αρχεία  / Διάλεξη 15 2015 01:19:54
Δείκτες ΙΙ  / Διάλεξη 9 2015 00:51:14
11η Διάλεξη - Αρχεία - Δομές  / Διάλεξη 11 2015 00:55:37
6η Διάλεξη - Πίνακες αριθμών και χαρακτήρων I  / Διάλεξη 6 2015 01:54:20
Παράδειγμα κλάσης 2  / Διάλεξη 4 2015 00:20:42