Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ψηφιακός κινηματογράφος  / Διάλεξη 11 2015 01:15:43
Ψηφιακό Video  / Διάλεξη 8 2015 01:11:01
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος  / Διάλεξη 9 2015 00:53:11
Φιλικές συναρτήσεις - Πολυμορφισμός  / Διάλεξη 11 2015 00:36:01
Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση μεθόδων της κλάσης  / Διάλεξη 12 2015 00:48:22
Τεχνολογίες Εκτύπωσης και Οθονών  / Διάλεξη 10 2015 01:24:38
Συμπίεση Ι  / Διάλεξη 4 2015 01:17:05
Συμπίεση IΙ  / Διάλεξη 5 2015 01:37:16
Σαρωτές  / Διάλεξη 7 2015 01:24:17
Ρεύματα εισόδου Εξόδου - Αρχεία  / Διάλεξη 15 2015 01:19:54
Παράδειγμα κλάσης 3 (constructor)  / Διάλεξη 6 2015 01:04:16
Παράδειγμα κλάσης 2  / Διάλεξη 4 2015 00:20:42
Παράδειγμα κλάσης 1  / Διάλεξη 3 2015 01:44:03
Παράδειγμα κλάσης 2- συνέχεια  / Διάλεξη 5 2015 00:37:23
Οπτικά μέσα αποθήκευσης  / Διάλεξη 12 2015 01:19:19
Κληρονομικότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:10:56
Κινούμενο Σχέδιο  / Διάλεξη 2 2015 00:28:05
Ηχος  / Διάλεξη 3 2015 01:21:05
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 01:10:17
Εικόνες Γραφικά  / Διάλεξη 1 2015 01:10:42