Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05
Γραφική Μέθοδος  / Διάλεξη 2 2015 01:06:41
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων  / Διάλεξη 7 2015 01:13:30
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Προβλήματα Μεταφοράς Βορειοδυτικής γωνίας  / Διάλεξη 12 2015 01:13:39
Προβλήματα Μεταφοράς Μέθοδος Μικρότερου κόστους  / Διάλεξη 13 2015 01:21:55
Λύσεις θεμάτων Προόδου  / Διάλεξη 16 2015 01:14:35
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24
Προβλέψεις - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 15 2015 00:58:42
Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς  / Διάλεξη 12 2015 01:04:20
Προβλήματα Εκχώρησης  / Διάλεξη 14 2015 00:56:22
Προβλήματα Γενικής Μορφής  / Διάλεξη 6 2015 01:01:40
Προβλήματα Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού  / Διάλεξη 9 2015 00:31:19
Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ  / Διάλεξη 11 2015 00:45:13
Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:14
Ανάλυση Ευαισθησίας  / Διάλεξη 10 2015 00:41:37
Μέθοδος οικονομικής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 2 2015 01:01:46
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων (Μέρος 2ο)  / Διάλεξη 8 2015 00:57:45
Προβλήματα Εκχώρησης Μέρος 2ο  / Διάλεξη 15 2015 01:03:29
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02