Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 5 2015 01:08:54
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:14
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς  / Διάλεξη 12 2015 01:04:20
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Γραφική Μέθοδος  / Διάλεξη 2 2015 01:06:41
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 5 2015 01:04:38