Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 5 2015 01:04:38
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05
Δέντρα  / Διάλεξη 11 2015 01:12:17