Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Μέθοδος οικονομικής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 2 2015 01:01:46
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων (Μέρος 2ο)  / Διάλεξη 8 2015 00:57:45
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων  / Διάλεξη 7 2015 01:13:30
Λύσεις θεμάτων Προόδου  / Διάλεξη 16 2015 01:14:35
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ  / Διάλεξη 11 2015 00:45:13
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:14
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:19:46
Γραφική Μέθοδος  / Διάλεξη 2 2015 01:06:41
Γραφήματα εφαρμογές - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 14 2015 00:52:13
Γραφήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:04:12
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Ανάλυση Ευαισθησίας  / Διάλεξη 10 2015 00:41:37
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00