Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ  / Διάλεξη 7 2015 01:47:17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 12  / Διάλεξη 12 2015 01:31:25
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Αλλα όργανα της ΕΕ, Προϋπολογισμός της ΕΕ  / Διάλεξη 12 2015 00:52:31
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  / Διάλεξη 12 2015 01:20:37
6Α Μικρο χρηματοδοτήσεις  / Διάλεξη 11 2014 00:51:19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ- ΔΙΆΛΕΞΗ 3  / Διάλεξη 3 2015 01:07:09
Χρηματοδότηση εξαγωγών  / Διάλεξη 15 2015 01:51:47
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
2a Ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας  / Διάλεξη 3 2015 01:07:49
Αγορά που απευθύνεται η επιχείρηση  / Διάλεξη 3 2015 01:09:44
Προβλέψεις της ζήτησης - Αναλυτικές μέθοδοι  / Διάλεξη 9 2015 01:10:13
Παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια επιχείρηση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:15
ΜΑΘΗΜΑ 1Β Εισαγωγή στην ανάγκη δημιουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  / Διάλεξη 2 2014 00:57:02
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 6  / Διάλεξη 6 2015 01:08:57
Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 5 2015 00:42:34
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 3 2015 00:44:33
ΜΑΘΗΜΑ 5Β Εταιρίες κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture capital  / Διάλεξη 10 2014 01:03:33
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 5  / Διάλεξη 5 2015 01:03:23
Αποτίμηση Ομολογιών, Έντοκα γραμμάτια, μετοχές  / Διάλεξη 6 2015 00:55:10