Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 2  / Διάλεξη 2 2015 01:20:25
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 7  / Διάλεξη 7 2015 01:03:38
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  / Διάλεξη 9 2015 01:04:40
Ασκήσεις 2  / Διάλεξη 14 2015 00:50:06
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 1)  / Διάλεξη 7 2015 00:31:58
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:59:13
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας  / Διάλεξη 4 2015 01:00:45
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  / Διάλεξη 8 2015 00:36:53
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06
ΜΑΘΗΜΑ 2Β Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  / Διάλεξη 4 2014 00:34:54
ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHICE)  / Διάλεξη 9 2015 00:59:05
Αναπτυξιακή Επενδυτική νομοθεσία  / Διάλεξη 9 2015 00:52:42
Τρόποι χρηματοδότησης ανοικτών πιστώσεων  / Διάλεξη 13 2015 01:05:02
Ανάλυση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 7 2015 00:45:14
3Α Ρόλος και πολιτική της κεντρικής τράπεζας  / Διάλεξη 5 2014 00:39:53
7Β Συναλλαγματική, Γραμμάτια, Πλαστικό χρήμα.  / Διάλεξη 14 2014 01:08:24
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Α)  / Διάλεξη 9 2015 00:52:13
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ  / Διάλεξη 13 2015 00:52:31
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08