Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ασκήσεις Πράξης - Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 15 2015 00:37:32
Ράντα  / Διάλεξη 1 2015 01:05:20
Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 00:53:22
Κόστος κεφαλαίου  / Διάλεξη 3 2015 00:50:33
Κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 4 2015 00:38:22
Κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 5 2015 01:08:33
Προϋπολογισμοί δαπανών κεφαλαίων  / Διάλεξη 6 2015 00:45:40
Μέθοδος επανείσπραξης του αρχικού κόστους επένδυσης  / Διάλεξη 7 2015 00:47:13
Αξιολόγηση επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας  / Διάλεξη 8 2015 00:37:40
Προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών  / Διάλεξη 9 2015 00:40:41
Ασκήσεις 1  / Διάλεξη 10 2015 00:35:36
Ασκήσεις 5  / Διάλεξη 11 2015 00:45:25
Ασκήσεις 7  / Διάλεξη 12 2015 00:55:01
Ασκήσεις 9  / Διάλεξη 13 2015 00:37:32
9b Δομή των τραπεζικών τοποθετήσεων σε σχέση με το κίνδυνο  / Διάλεξη 17 2015 00:34:16
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 5 2015 01:08:54
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23