Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση δωρεάν χρηματοδότησης Περίπτωση προγράμματος κατάρτισης  / Διάλεξη 14 2015 00:25:58
Επιτροπή της βασιλείας II  / Διάλεξη 8 2015 00:22:33
Επενδύσεις στις διεθνείς αγορές  / Διάλεξη 16 2015 00:56:28
Επενδυτικοί αριθμοδείκτες  / Διάλεξη 7 2015 00:35:12
Επενδυτικά κεφάλαια  / Διάλεξη 10 2015 00:54:33
Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ  / Διάλεξη 11 2015 00:45:13
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα. Εξέταση των κεφαλαίων  / Διάλεξη 14 2015 00:44:30
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα  / Διάλεξη 13 2015 00:41:15
Εξέταση παραδειγμάτων μικτής χρηματοδότησης (Mixed grant)  / Διάλεξη 12 2015 01:01:54
Εξέταση μικτής χρηματοδότησης: δημοσίου και ιδιωτική (public and private financing)  / Διάλεξη 10 2015 00:51:24
Εξέταση καλών πρακτικών Micro finance (Micro finance Good practices)  / Διάλεξη 8 2015 00:43:12
Εξέταση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων χρηματοδότησης (European Structural Funds).  / Διάλεξη 11 2015 00:58:27
Εξέταση Κινδύνων για την τράπεζα  / Διάλεξη 7 2015 01:15:25
Εξέταση Βασιλείας ΙΙ και κανονισμός φερεγγυότητας  / Διάλεξη 12 2015 01:10:07
Ενεργητικό της Τράπεζας  / Διάλεξη 2 2015 01:13:52
Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες  / Διάλεξη 9 2015 00:20:33
Εισαγωγικά - Σταθμοί της Ελληνικής Οικονομίας  / Διάλεξη 1 2015 00:42:26
Εισαγωγικά - Θεωρίες διεθνούς εμπορίου  / Διάλεξη 1 2015 00:45:40
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο  / Διάλεξη 1 2015 01:07:06