Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κόστος κεφαλαίου  / Διάλεξη 3 2015 00:50:33
Μέθοδος επανείσπραξης του αρχικού κόστους επένδυσης  / Διάλεξη 7 2015 00:47:13
Δέντρα  / Διάλεξη 11 2015 01:12:17
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Η θέση της ΕΕ στον κόσμο  / Διάλεξη 5 2015 01:00:21
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 2)  / Διάλεξη 8 2015 00:51:20
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  / Διάλεξη 10 2015 00:57:47
ΜΑΘΗΜΑ 3Β Είδη τραπεζών  / Διάλεξη 6 2014 00:57:46
ΜΑΘΗΜΑ 4Α Εξέταση Συνεταιριστικής πίστης και επισκόπηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  / Διάλεξη 7 2014 01:02:28
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  / Διάλεξη 14 2015 01:20:12
Χρηματοδότηση μιας εταιρίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)  / Διάλεξη 13 2015 01:20:17
ΑΝΟΜΟΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:28:52
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 2  / Διάλεξη 2 2015 01:20:25
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 10  / Διάλεξη 10 2015 01:13:23
Προϊόντα και υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης  / Διάλεξη 4 2015 01:01:26
Χρηματοδοτική μίσθωση  / Διάλεξη 7 2015 00:45:35
9b Δομή των τραπεζικών τοποθετήσεων σε σχέση με το κίνδυνο  / Διάλεξη 17 2015 00:34:16
Αποτελέσματα χρήσης της τράπεζας  / Διάλεξη 4 2015 01:21:36
Χώρες της ΟΝΕ, Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης  / Διάλεξη 3 2015 00:38:47