Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 7Α 1.Εξέταση κερδοσκοπικών εργασιών επενδυτικών τραπεζών, εργασιών 2. Επιταγή ως μέσο πληρωμής και πιστωτικό μέσο  / Διάλεξη 13 2014 01:17:33
Προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών  / Διάλεξη 9 2015 00:40:41
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΟΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  / Διάλεξη 15 2015 01:09:10
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  / Διάλεξη 11 2015 00:57:52
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  / Διάλεξη 14 2015 00:09:47
Νέες επιχειρήσεις και προγράμματα επιχορηγήσεων των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 6 2015 00:42:49
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  / Διάλεξη 9 2015 01:03:43
Ασκήσεις Πράξης - Μόχλευση και κεφαλαιακή δομή  / Διάλεξη 11 2015 00:46:46
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγωγής  / Διάλεξη 4 2015 00:39:40
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ - ΔΙΆΛΕΞΗ 4  / Διάλεξη 4 2015 01:04:15
5a. Θέματα επιτοκίων. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι μεγάλων γεγονότων  / Διάλεξη 9 2015 01:06:42
8b Εξέταση της σχέσης επικινδυνότητας και απόδοσης των τοποθετήσεων. Παρουσίαση Εκθέσεων Εποπτικής Φύσης για την Επάρκεια Κεφαλαίων  / Διάλεξη 15 2015 00:47:44
ΜΑΘΗΜΑ 9Α 1. Εξέταση της ύλης με βάση τη βιβλιογραφία 2. Εξέταση εργασίας με θέμα τα τραπεζικά επιτόκια  / Διάλεξη 17 2014 00:31:44
Μερισματική Πολιτική  / Διάλεξη 5 2015 00:43:20
Ισολογισμός μιας τράπεζας σε πραγματικό παράδειγμα  / Διάλεξη 5 2015 01:04:06
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  / Διάλεξη 2 2015 00:56:27
Ισολογισμός της επιχείρησης  / Διάλεξη 8 2015 00:34:46
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 2)  / Διάλεξη 8 2015 00:51:20
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  / Διάλεξη 10 2015 00:57:47