Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ασκήσεις Πράξης - Leasing  / Διάλεξη 14 2015 00:35:00
Εργασία μαθήματος  / Διάλεξη 16 2015 00:17:42
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)  / Διάλεξη 13 2015 01:15:02
Πρότυπο του σταθερού χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:36:42
ΜΑΘΗΜΑ 10Α : Ηλεκτρονική τραπεζική  / Διάλεξη 19 2014 00:51:16
9B Επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και χρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ  / Διάλεξη 18 2015 00:43:38
Ασκήσεις Πράξης - Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 10 2015 00:35:41
ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  / Διάλεξη 16 2015 00:59:54
6Β Εγγυοδοσία  / Διάλεξη 12 2014 00:51:53
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Β)  / Διάλεξη 10 2015 00:37:30
Ασκήσεις Πράξης - Αποτίμηση κοινών προνομιούχων μετοχών  / Διάλεξη 13 2015 00:43:40
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγγελίας με εκπτώσεις  / Διάλεξη 3 2015 00:41:51
3b. Εξέταση Αποτελεσμάτων τραπεζών και ρόλος επιτοκίων  / Διάλεξη 6 2015 00:54:51
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  / Διάλεξη 5 2015 00:34:15
Ασκήσεις Πράξης - Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 15 2015 00:37:32
Κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 5 2015 01:08:33
Ασκήσεις 9  / Διάλεξη 13 2015 00:37:32
Πρότυπο της σταθερής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 6 2015 00:56:41
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας: περίπτωση του Venture Capital, Angels, JEREMIE, ΕΤΕΑΝ  / Διάλεξη 12 2015 00:26:29
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΟΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  / Διάλεξη 15 2015 01:09:10