Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       Τμήμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ιστορική αναδρομή και υπόβαθρο  / Διάλεξη 1 2015 00:18:15
Εισαγωγή στις έννοιες και στα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας.  / Διάλεξη 1 2015 01:20:10
Χειρισμός δεδομένων – Αρχιτεκτονική Η/Υ  / Διάλεξη 2 2015 00:10:10
Δικτύωση και Διαδίκτυο  / Διάλεξη 4 2015 02:00:26
Λειτουργικά Συστήματα  / Διάλεξη 3 2015 01:50:10
Λογισμικό Υπολογιστών - Γλώσσες Προγραμματισμού  / Διάλεξη 6 2015 01:43:06
Αλγόριθμοι  / Διάλεξη 5 2015 01:28:04
Αποστολικοί Πατέρες  / Διάλεξη 1 2015 04:25:54
Καππαδόκες Πατέρες  / Διάλεξη 5 2015 00:41:53
Εισαγωγή στο AutoCAD – Εντολή Line  / Διάλεξη 1 2015 01:21:43
Αφαίρεση δεδόμενων  / Διάλεξη 7 2015 02:21:14
Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία)  / Διάλεξη 8 2015 01:09:24
Γραφικά υπολογιστή  / Διάλεξη 10 2015 00:54:59
Επεξεργασία κειμένου 1  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Βάσεις Δεδομένων (Εφαρμογή)  / Διάλεξη 9 2015 01:10:25
Λογιστικά φύλλα  / Διάλεξη 13 2015 00:45:23
Επισκόπηση - παρατηρήσεις επί των εργασιών των φοιτητών. (μέρος Α)  / Διάλεξη 9 2015 01:08:17
Μοντέλα RGB και CMYK  / Διάλεξη 2 2015 00:18:12
Επεξεργασία κειμένου 2  / Διάλεξη 12 2015 01:05:40
Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451)  / Διάλεξη 3 2015 00:22:09