Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       Τμήμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εντολή Array  / Διάλεξη 5 2015 00:55:21
Εντολές σχεδίασης Hatch, Text – Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch  / Διάλεξη 7 2015 01:23:47
Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block  / Διάλεξη 3 2015 01:07:21
Εντολή σχεδίασης Arc – Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode.  / Διάλεξη 4 2015 01:21:43
Εισαγωγή στις διαστάσεις (Dimension)  / Διάλεξη 8 2015 01:17:41
Επισκόπηση - παρατηρήσεις επί των εργασιών των φοιτητών. (μέρος Β)  / Διάλεξη 10 2015 01:23:26
Σύνθεση μεγάλων εικόνων από μικρότερες.  / Διάλεξη 4 2015 00:42:15
Δημιουργία πορτρέτου με εφέ προβολής κειμένου.  / Διάλεξη 6 2015 00:40:51
Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.  / Διάλεξη 2 2015 01:25:21
Δημιουργία υβριδικής εικόνας διπλής εστίασης.  / Διάλεξη 5 2015 00:27:19
Βήματα για να τυλίξουμε υφή ή σχέδιο επάνω σε αντικείμενο.  / Διάλεξη 7 2015 00:20:09
Απολογητές, Χαλκηδόνιοι και Μονοφυσίτες θεολόγοι  / Διάλεξη 8 2015 01:10:52
9ος αιώνας και εξής  / Διάλεξη 10 2015 01:19:02
Λατίνοι συγγραφείς  / Διάλεξη 7 2015 00:12:30
Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι  / Διάλεξη 11 2015 00:30:48
Επιχρωματισμός ασπρόμαυρης εικόνας.  / Διάλεξη 8 2015 00:38:36
Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer  / Διάλεξη 6 2015 01:58:16
Νεότερη Ελληνική Θεολογία  / Διάλεξη 13 2015 00:39:32
Η εντολή Plot  / Διάλεξη 9 2015 00:40:57
Εικονομαχία (727-843)  / Διάλεξη 9 2015 01:01:48