Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πλυντρίδες Venturi  / Διάλεξη 7 2015 01:04:06
Μέτρηση της Τάσης Ατμών  / Διάλεξη 7 2015 00:15:08
Καταλυτικοί Μετακαυστήρες  / Διάλεξη 6 2015 01:30:05
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:26
Βασικές Αρχές Αισθητήρων (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 6 2015 00:56:29
Πλυντρίδες  / Διάλεξη 6 2015 00:54:57
Όξινη Βροχή  / Διάλεξη 6 2015 00:10:04
Θερμικοί Μετακαυστήρες  / Διάλεξη 5 2015 01:40:34
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:14:29
Βασικές Αρχές Αισθητήρων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:12:42
Σακόφιλτρα Δόνησης με Αέρα υπό Πίεση  / Διάλεξη 5 2015 01:08:38
Τιτλοδότηση Διαλύματος με τη Μέθοδο της Ογκομέτρησης - Απόρριψη Αμφίβολης Τιμής / Κριτήριο Q  / Διάλεξη 5 2015 00:16:06
Χημικές Διεργασίες - Χημικοί Αντιδραστήρες  / Διάλεξη 4 2015 01:13:56
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (IR)  / Διάλεξη 4 2015 01:50:08
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 4 2015 01:22:12
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 4 2015 01:10:02
Αραίωση Διαλυμάτων - Μέτρηση pH Διαλυμάτων  / Διάλεξη 4 2015 01:15:55
Προσρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 3 2015 01:22:34
Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους - Ορατού  / Διάλεξη 3 2015 02:11:53
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:07:12