Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:20:19
Ζύγιση Αντιδραστηρίων - Ακρίβεια Μετρήσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης  / Διάλεξη 3 2015 00:26:11
Ιδιότητες Αερίων και Ατμών  / Διάλεξη 2 2015 01:10:03
Γενικές Τεχνικές Ποσοτικοποίησης  / Διάλεξη 2 2015 01:38:38
Βασικές Έννοιες (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 2 2015 00:34:09
Αιωρούμενα Σωματίδια  / Διάλεξη 2 2015 00:57:43
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17
Επίδειξη μονάδας Αναμόρφωσης της Γλυκερόλης με Ατμό  / Διάλεξη 13 2015 00:14:03
Περιγραφή Μαθήματος - Εισαγωγή στην Ενόργανη Ανάλυση  / Διάλεξη 1 2015 01:31:19
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 01:27:10
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 01:33:00
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:19:52
Επίδειξη Ισοκινητικού Δειγματολείπτη  / Διάλεξη 9 2015 00:37:23
Επίδειξη μονάδας Ξηρής Αναμόρφωσης του Βιοαερίου  / Διάλεξη 12 2015 00:18:47
Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών  / Διάλεξη 10 2015 00:50:54
Απομάκρυνση ΝΟx  / Διάλεξη 9 2015 00:16:21
Συνδυασμός Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS)  / Διάλεξη 11 2015 00:11:02
Αέρια Χρωματογραφία (GC)  / Διάλεξη 10 2015 00:36:59
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης  / Διάλεξη 8 2015 00:26:00