Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 01:33:00
Μηχανισμοί Ρύπανσης και Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδαφών και Υπόγειων Υδάτων (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 4 2015 00:50:31
Μετρήσεις Στάθμης, Ύψους, Βάρους και Όγκου (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 8 2015 00:29:04
Μέτρηση της Ροής (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 14 2015 00:32:47
Μέτρηση της Θερμοκρασίας (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 12 2015 01:49:01
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:26
Εισαγωγή στις Χρωματογραφικές Τεχνικές Ανάλυσης  / Διάλεξη 8 2015 01:33:01
Αέρια Χρωματογραφία  / Διάλεξη 9 2015 01:28:38
Αιωρούμενα Σωματίδια  / Διάλεξη 2 2015 00:57:43
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Στοιχειώδεις Eργαστηριακές Tεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:32:47
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Απορρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 7 2015 01:53:16
Ποιότητα των Υδάτων - Ολικά Διαλυμένα Στερεά  / Διάλεξη 8 2015 00:11:23
Αέρια Χρωματογραφία (GC)  / Διάλεξη 10 2015 00:36:59
Έλεγχος των Οξειδίων του Θείου (SOx)  / Διάλεξη 8 2015 01:58:01
Θερμικοί Μετακαυστήρες  / Διάλεξη 5 2015 01:40:34
Πλυντρίδες  / Διάλεξη 6 2015 00:54:57
Χημικές Διεργασίες - Χημικοί Αντιδραστήρες  / Διάλεξη 4 2015 01:13:56