Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ποτενσιομετρική Τιτλοδότηση Διπρωτικών Οξέων  / Διάλεξη 7 2015 00:56:14
Πλυντρίδες  / Διάλεξη 6 2015 00:54:57
Έλεγχος των Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx)  / Διάλεξη 9 2015 01:48:27
Ποιότητα των Υδάτων - Ολικά Διαλυμένα Στερεά  / Διάλεξη 8 2015 00:11:23
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33
Χημικές Διεργασίες - Χημικοί Αντιδραστήρες  / Διάλεξη 4 2015 01:13:56
Θερμικοί Μετακαυστήρες  / Διάλεξη 5 2015 01:40:34
Έλεγχος των Οξειδίων του Θείου (SOx)  / Διάλεξη 8 2015 01:58:01
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Αέρια Χρωματογραφία (GC)  / Διάλεξη 10 2015 00:36:59
Απορρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 7 2015 01:53:16
Αιωρούμενα Σωματίδια  / Διάλεξη 2 2015 00:57:43
Στοιχειώδεις Eργαστηριακές Tεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:32:47
Εισαγωγή στις Χρωματογραφικές Τεχνικές Ανάλυσης  / Διάλεξη 8 2015 01:33:01
Αέρια Χρωματογραφία  / Διάλεξη 9 2015 01:28:38
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Συνδυασμός Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS)  / Διάλεξη 11 2015 00:11:02
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:26
Μέτρηση της Θερμοκρασίας (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 12 2015 01:49:01