Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δειγματοληψία και Παράμετροι Ελέγχου των Φυσικών Νερών (B' Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 00:59:59
Μηχανισμοί Ρύπανσης και Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδαφών και Υπόγειων Υδάτων (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 4 2015 00:37:26
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:14:29
Ταυτόχρονος Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Δυαδικών Μιγμάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:24:53
Δειγματοληψία και Παράμετροι Ελέγχου των Φυσικών Νερών (Γ' Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 00:56:49
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:07:12
Βασικές Αρχές Αισθητήρων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:12:42
Βασικές Έννοιες (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 2 2015 00:34:09
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (IR)  / Διάλεξη 4 2015 01:50:08
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17
Δειγματοληψία και Παράμετροι Ελέγχου των Φυσικών Νερών (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 00:47:45
Όξινη Βροχή  / Διάλεξη 6 2015 00:10:04
Ρύπανση Υδάτων – Παράμετροι ελέγχου - Ευτροφισμός - Μοντέλα διασποράς (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 2 2015 00:55:39
Μέτρηση της Τάσης Ατμών  / Διάλεξη 7 2015 00:15:08
Ιοντική Χρωματογραφία  / Διάλεξη 11 2015 00:40:28
Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους - Ορατού  / Διάλεξη 3 2015 02:11:53
Γενικές Τεχνικές Ποσοτικοποίησης  / Διάλεξη 2 2015 01:38:38
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 01:27:10
Προσρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 3 2015 01:22:34
Ιδιότητες Αερίων και Ατμών  / Διάλεξη 2 2015 01:10:03