Βρέθηκαν 35 αποτελέσματα       Χημεία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Περιγραφή Μαθήματος - Εισαγωγή στην Ενόργανη Ανάλυση  / Διάλεξη 1 2015 01:31:19
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 4 2015 01:22:12
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 01:27:10
Γενικές Τεχνικές Ποσοτικοποίησης  / Διάλεξη 2 2015 01:38:38
Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους - Ορατού  / Διάλεξη 3 2015 02:11:53
Ιοντική Χρωματογραφία  / Διάλεξη 11 2015 00:40:28
Μέτρηση της Τάσης Ατμών  / Διάλεξη 7 2015 00:15:08
Όξινη Βροχή  / Διάλεξη 6 2015 00:10:04
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (IR)  / Διάλεξη 4 2015 01:50:08
Βασικές Έννοιες (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 2 2015 00:34:09
Βασικές Αρχές Αισθητήρων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:12:42
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:07:12
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:14:29
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:19:52
Φασματομετρία Μαζών  / Διάλεξη 7 2015 01:27:55
Ζύγιση Αντιδραστηρίων - Ακρίβεια Μετρήσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης  / Διάλεξη 3 2015 00:26:11
Βασικές Αρχές Αισθητήρων (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 6 2015 00:56:29
Τιτλοδότηση Διαλύματος με τη Μέθοδο της Ογκομέτρησης - Απόρριψη Αμφίβολης Τιμής / Κριτήριο Q  / Διάλεξη 5 2015 00:16:06
Μέτρηση της Πίεσης (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 10 2015 00:28:43