Βρέθηκαν 35 αποτελέσματα       Χημεία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:26
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:14:29
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (IR)  / Διάλεξη 4 2015 01:50:08
Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους - Ορατού  / Διάλεξη 3 2015 02:11:53
Φασματομετρία Μαζών  / Διάλεξη 7 2015 01:27:55
Τιτλοδότηση Διαλύματος με τη Μέθοδο της Ογκομέτρησης - Απόρριψη Αμφίβολης Τιμής / Κριτήριο Q  / Διάλεξη 5 2015 00:16:06
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:07:12
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 4 2015 01:22:12
Ποιότητα των Υδάτων - Ολικά Διαλυμένα Στερεά  / Διάλεξη 8 2015 00:11:23
Περιγραφή Μαθήματος - Εισαγωγή στην Ενόργανη Ανάλυση  / Διάλεξη 1 2015 01:31:19
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 01:27:10
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:19:52
Μετρήσεις Στάθμης, Ύψους, Βάρους και Όγκου (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 7 2015 00:49:09
Μετρήσεις Στάθμης, Ύψους, Βάρους και Όγκου (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 8 2015 00:29:04
Μέτρηση της Τάσης Ατμών  / Διάλεξη 7 2015 00:15:08
Μέτρηση της Ροής (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 13 2015 01:10:38