Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα       ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δειγματοληψία, Κοκκομετρική Κατανομή, Ποιοτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Θεωρία)  / Διάλεξη 7 2015 01:19:32
Αεροταξινόμηση (Θεωρία)  / Διάλεξη 6 2015 01:12:12
Διασάφηση Στερεών Αποβλήτων 1 (Θεωρία)  / Διάλεξη 1 2015 01:14:42
Διασάφηση Στερεών Αποβλήτων 2 (Θεωρία)  / Διάλεξη 2 2015 01:37:44
Βαρυτομετρικός, Μορφολογικός Διαχωρισμός, Συμπύκνωση (Θεωρία)  / Διάλεξη 3 2015 01:05:55
Χρωματικός Διαχωρισμός, Υδροταξινόμηση, Μαγνητικός Διαχωρισμός, Επαγωγικός Διαχωρισμός (Θεωρία)  / Διάλεξη 4 2015 01:24:32
Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός (Οπτικός, Χημικός, IR, NIR, Laser, CCD κτλ) - (Θεωρία)  / Διάλεξη 5 2015 01:25:23