Βρέθηκαν 65 αποτελέσματα       ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Επιτροπή της βασιλείας II  / Διάλεξη 8 2015 00:22:33
Η ανομοιότητα και η πολυπλοκότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών εξελίξεων  / Διάλεξη 9 2015 02:15:41
Επενδυτικά κεφάλαια  / Διάλεξη 10 2015 00:54:33
Νέα επενδυτικά προϊόντα  / Διάλεξη 11 2015 03:12:22
Τραπεζική κοινοπραξία με σκοπό τη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 12 2015 00:56:48
Μετατροπή τραπεζικών υποχρεώσεων σε τίτλους  / Διάλεξη 13 2015 00:55:25
Επενδύσεις στις διεθνείς αγορές  / Διάλεξη 16 2015 00:56:28
Απορροφήσεις εταιριών  / Διάλεξη 17 2015 00:34:31
Προϋπολογισμοί και αριθμοδείκτες  / Διάλεξη 18 2015 01:09:10
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 1 2015 02:32:32
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  / Διάλεξη 2 2015 00:23:45
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 3 2015 00:44:33
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 4 2015 01:18:27
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leazing)  / Διάλεξη 5 2015 01:20:28
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)  / Διάλεξη 6 2015 01:13:01
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFEITING)  / Διάλεξη 7 2015 00:17:11
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATION)  / Διάλεξη 8 2015 00:24:29
ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHICE)  / Διάλεξη 9 2015 00:59:05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 10 2015 01:11:41
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  / Διάλεξη 1 2015 00:27:43