Βρέθηκαν 65 αποτελέσματα       ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  / Διάλεξη 1 2015 00:27:43
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  / Διάλεξη 14 2015 01:20:12
ΑΚΣΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ARBITRAGE.  / Διάλεξη 3 2015 00:56:26
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ.  / Διάλεξη 4 2015 00:48:07
ΒΑΣΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  / Διάλεξη 5 2015 00:38:18
ΠΑΡΆΓΩΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ.ΜΌΧΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:14
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 1 2015 02:32:32
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  / Διάλεξη 2 2015 00:23:45
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 3 2015 00:44:33
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 4 2015 01:18:27
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leazing)  / Διάλεξη 5 2015 01:20:28
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)  / Διάλεξη 6 2015 01:13:01
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFEITING)  / Διάλεξη 7 2015 00:17:11
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATION)  / Διάλεξη 8 2015 00:24:29
ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHICE)  / Διάλεξη 9 2015 00:59:05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 10 2015 01:11:41
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις  / Διάλεξη 1 2015 03:21:23
Ανάλυση αριθμοδεικτών  / Διάλεξη 2 2015 00:37:40
Ανάλυση νεκρού σημείου  / Διάλεξη 3 2015 00:30:02
Αξιολόγηση βιωσιμότητας  / Διάλεξη 4 2015 00:28:15