Βρέθηκαν 77 αποτελέσματα       ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
10η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 21 2015 00:59:22
11η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 22 2015 02:09:40
1η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 12 2015 01:14:05
2η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 13 2015 01:05:25
3η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:49:48
4η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 15 2015 00:39:17
5η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 16 2015 00:30:46
6η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 17 2015 00:56:47
7η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 18 2015 01:32:54
8η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 19 2015 01:05:21
9η σειρά ασκήσεων  / Διάλεξη 20 2015 00:47:11
MapReduce (Μέρος 1)  / Διάλεξη 14 2015 01:40:31
MapReduce (Μέρος 2)  / Διάλεξη 15 2015 01:40:39
Ανάπτυξη εφαρμογών νέφους  / Διάλεξη 13 2015 00:17:08
Ασφάλεια στο νέφος (Μέρος 1)  / Διάλεξη 10 2015 01:07:48
Ασφάλεια στο νέφος (Μέρος 2)  / Διάλεξη 11 2015 01:03:49
Βασικά ζητήματα  / Διάλεξη 2 2015 01:01:30
Διαχείριση πόρων στο νέφος και χρονοπρογραμματισμός  / Διάλεξη 6 2015 01:47:54
Εικονοποίηση πόρων  / Διάλεξη 5 2015 01:01:59
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:28:25