Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα       ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:00:52
Τεχνητή νοημοσύνη  / Διάλεξη 9 2015 00:47:41
Δημιουργία-τροποποίηση γραφημάτων. Συναρτήσεις αναζήτησης και μέτρησης.  / Διάλεξη 4 2015 01:03:11
Δικτύωση και Διαδίκτυο Ι  / Διάλεξη 4 2015 01:21:19
Δικτύωση και Διαδίκτυο ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 00:48:38
Λειτουργικά Συστήματα  / Διάλεξη 3 2015 02:18:18
Περιήγηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές Google.  / Διάλεξη 5 2015 00:52:00
Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)  / Διάλεξη 6 2015 01:12:46
Δεύτερη επέκταση της ΒΔ διαχείρισης Σχολής  / Διάλεξη 4 2015 00:31:02
Βάσεις Δεδομένων Ι  / Διάλεξη 7 2015 00:36:03
Προετοιμασία του υπολογιστή μας και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla.  / Διάλεξη 9 2015 01:13:28
Εφαρμογή της γλώσσας SQL  / Διάλεξη 7 2015 01:44:42
Ψηφιοποίηση, αναπαράσταση και αποθήκευση δεδομένων  / Διάλεξη 2 2015 01:25:48
Γλώσσα Structured Query Language -SQL  / Διάλεξη 6 2015 01:11:35
Εφαρμογή της γλώσσας HTML.  / Διάλεξη 7 2015 00:52:16
Χρήση του προγράμματος δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων Dreamweaver.  / Διάλεξη 8 2015 00:28:30
Εφαρμογή στο σύστημα Joomla δημιουργίας δίγλωσσου ιστοχώρου (site)  / Διάλεξη 10 2015 01:10:29
Ολοκλήρωση επεξεργασίας κειμένου. Εισαγωγή στην εφαρμογή λογιστικών φύλλων MS-EXCEL.  / Διάλεξη 3 2015 02:07:26
Ιστορική αναδρομή και υπόβαθρο  / Διάλεξη 1 2015 00:43:03
ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  / Διάλεξη 5 2015 00:59:04