Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα       ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:00:52
Ιστορική αναδρομή και υπόβαθρο  / Διάλεξη 1 2015 00:43:03
Ψηφιοποίηση, αναπαράσταση και αποθήκευση δεδομένων  / Διάλεξη 2 2015 01:25:48
Λειτουργικά Συστήματα  / Διάλεξη 3 2015 02:18:18
Δικτύωση και Διαδίκτυο Ι  / Διάλεξη 4 2015 01:21:19
Δικτύωση και Διαδίκτυο ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 00:48:38
Βάσεις Δεδομένων Ι  / Διάλεξη 7 2015 00:36:03
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ  / Διάλεξη 8 2015 01:05:47
Τεχνητή νοημοσύνη  / Διάλεξη 9 2015 00:47:41
Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)  / Διάλεξη 6 2015 01:12:46
Χρήση εικόνων, εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου MS-WORD.  / Διάλεξη 1 2015 01:38:19
Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου.  / Διάλεξη 2 2015 01:42:31
Ολοκλήρωση επεξεργασίας κειμένου. Εισαγωγή στην εφαρμογή λογιστικών φύλλων MS-EXCEL.  / Διάλεξη 3 2015 02:07:26
Δημιουργία-τροποποίηση γραφημάτων. Συναρτήσεις αναζήτησης και μέτρησης.  / Διάλεξη 4 2015 01:03:11
Περιήγηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές Google.  / Διάλεξη 5 2015 00:52:00
Η γλώσσα HTML-εισαγωγή.  / Διάλεξη 6 2015 00:50:57
Εφαρμογή της γλώσσας HTML.  / Διάλεξη 7 2015 00:52:16
Χρήση του προγράμματος δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων Dreamweaver.  / Διάλεξη 8 2015 00:28:30
Προετοιμασία του υπολογιστή μας και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla.  / Διάλεξη 9 2015 01:13:28
Εφαρμογή στο σύστημα Joomla δημιουργίας δίγλωσσου ιστοχώρου (site)  / Διάλεξη 10 2015 01:10:29