Βρέθηκαν 36 αποτελέσματα       ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1η Διάλεξη - Εισαγωγή στην Qt και στο περιβάλλον ανάπτυξης.  / Διάλεξη 1 2015 01:20:14
2η Διάλεξη - Δημιουργία φορμών σε Qt  / Διάλεξη 2 2015 00:57:52
3η Διάλεξη - Σχεδίαση φορμών σε Qt  / Διάλεξη 3 2015 01:31:45
4η Διάλεξη - Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας Ι  / Διάλεξη 4 2015 00:40:20
5η Διάλεξη - Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 01:28:48
6η Διάλεξη - Βασικοί μέθοδοι κλάσεων  / Διάλεξη 6 2015 01:32:36
7η Διάλεξη - Παρουσίαση βασικών Widget I  / Διάλεξη 7 2015 01:25:44
8η Διάλεξη - Παρουσίαση βασικών Widget II  / Διάλεξη 8 2015 01:19:58
9η Διάλεξη - Συλλογές Δεδομένων της Qt και ο μηχανισμός Γεγονότων  / Διάλεξη 9 2015 01:33:25
Λογικές Πύλες  / Διάλεξη 4 2015 01:21:33
Πράξεις συστημάτων αρίθμησης  / Διάλεξη 3 2015 01:22:20
Συστήματα αρίθμησης  / Διάλεξη 2 2015 01:12:04
Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα  / Διάλεξη 1 2015 01:29:01
Ψηφιακή σχεδίαση συνδιαστικών κυκλωμάτων - Ελαχιστοόροι-Μεγιστοόροι  / Διάλεξη 5 2015 01:18:33
Χάρτες Karnaugh  / Διάλεξη 6 2015 01:41:25
Συνδιαστικά κυκλώματα  / Διάλεξη 7 2015 01:48:17
Συνδιαστικά κυκλώματα Μέρος 2ο  / Διάλεξη 8 2015 00:44:05
Κυκλώματα επίτρεψης - Πολυπλέκτες-Αποπλέκτες  / Διάλεξη 9 2015 01:17:45
Συνδιαστικά κυκλώματα πολλών εξόδων - Coders - Decoders  / Διάλεξη 10 2015 01:12:03
Εισαγωγή στα ακολουθιακά κυκλώματα  / Διάλεξη 11 2015 01:02:05