Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα       ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Συγχωνεύσεις – εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες  / Διάλεξη 10 2015 01:02:43
Στρατηγική στην πράξη  / Διάλεξη 11 2015 01:07:43
Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  / Διάλεξη 7 2015 01:18:53
Στρατηγικές ανάπτυξης και...εξυγίανσης/διάσωσης  / Διάλεξη 8 2015 01:12:54
Στρατηγικές Διεθνοποίησης - Εξωστρέφιας  / Διάλεξη 9 2015 00:23:19
Εταιρική Αποστολή – Όραμα  / Διάλεξη 6 2015 00:27:04
Εισαγωγή στη Στρατηγική  / Διάλεξη 1 2015 00:33:13
Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 00:44:39
Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ι  / Διάλεξη 4 2015 00:37:39
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 00:46:02
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ι  / Διάλεξη 2 2015 00:33:15
Coffee Wars: Starbucks vs Mikel  / Διάλεξη 12 2015 01:20:16