Βρέθηκαν 70 αποτελέσματα       ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πλυντρίδες (Β’ μέρος)  / Διάλεξη 7 2015 00:27:27
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Α’ μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 00:55:27
Πλυντρίδες (Α’ μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:40:40
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:30:26
Στοιχειώδεις Eργαστηριακές Tεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:32:47
Κοκκομετρική Ανάλυση Στερεών Δειγμάτων  / Διάλεξη 3 2015 00:27:43
Ηλεκτρολυτικά και μη Ηλεκτρολυτικά Διαλύματα. Αγωγιμομετρία  / Διάλεξη 4 2015 00:28:36
Εκλεκτικά Ηλεκτρόδια Ιόντων  / Διάλεξη 5 2015 00:21:54
Ταυτόχρονος Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Δυαδικών Μιγμάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:24:53
Ποτενσιομετρική Τιτλοδότηση Διπρωτικών Οξέων  / Διάλεξη 7 2015 00:56:14
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης  / Διάλεξη 8 2015 00:26:00
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33
Αέρια Χρωματογραφία (GC)  / Διάλεξη 10 2015 00:36:59
Συνδυασμός Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS)  / Διάλεξη 11 2015 00:11:02
Απομάκρυνση ΝΟx  / Διάλεξη 9 2015 00:16:21
Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών  / Διάλεξη 10 2015 00:50:54
Περιγραφή Μαθήματος - Εισαγωγή στην Ενόργανη Ανάλυση  / Διάλεξη 1 2015 01:31:19
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 01:27:10
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 01:33:00
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:19:52