Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα       ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Προστασία Καταναλωτή - Βιομηχανική Ιδιοκτησία  / Διάλεξη 9 2015 01:06:08
Διάλεξη 9η - Ίδρυση και αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων  / Διάλεξη 9 2015 00:29:21
Διάλεξη 7η - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής  / Διάλεξη 7 2015 00:37:31
Πτώχευση  / Διάλεξη 8 2015 01:29:04
Διάλεξη 6η - Δημιουργία Τουριστικών Λιμένων  / Διάλεξη 6 2015 00:42:55
Ανασκόπηση - Ανακεφαλαίωση  / Διάλεξη 13 2015 01:15:57