Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα       ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 2η - Τουριστικά καταλύματα – διακρίσεις τουριστικών καταλυμάτων  / Διάλεξη 2 2015 00:51:03
Διάλεξη 1η - Εισαγωγή στις τουριστικές εγκαταστάσεις – διακρίσεις  / Διάλεξη 1 2015 00:46:25
Αξιόγραφα - Εταιρίες  / Διάλεξη 1 2015 02:17:45
Εισαγωγή στο Δίκαιο - Πηγές δικαίου  / Διάλεξη 4 2015 01:23:21
Ερμηνεία Δικαίου - Κλάδοι Αστικού Δικαίου  / Διάλεξη 5 2015 01:23:54
Δικαιοπραξίες - Διεκδίκηση Απαιτήσεων  / Διάλεξη 12 2015 01:09:43
Διάλεξη 3η - Χαρακτηριστικά ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Νόμος 2160/93  / Διάλεξη 3 2015 00:30:55
Διάλεξη 11η - Τιμές τουριστικών εγκαταστάσεων - Τουριστικά γραφεία  / Διάλεξη 11 2015 00:40:22
Ανώνυμες Εταιρίες  / Διάλεξη 2 2015 01:26:19
Διάλεξη 12η - Έλεγχος τουριστικών γραφείων  / Διάλεξη 12 2015 01:15:40
Διάλεξη 5η - Οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου  / Διάλεξη 5 2015 00:45:22
Ενοχικό - Εμπράγματο Δίκαιο  / Διάλεξη 6 2015 01:11:14
Σύνταγμα - Δικαιώματα  / Διάλεξη 10 2015 01:22:10
Διάλεξη 4η - Κατηγορίες καταλυμάτων - Ο κορεσμός ως κώλυμα δημιουργίας νέων τουριστικών καταλυμάτων και η εξέλιξη των περί κορεσμού διατάξεων  / Διάλεξη 4 2015 00:30:55
Φυσικά και νομικά πρόσωπα  / Διάλεξη 11 2015 01:15:20
Δημοκρατικό πολίτευμα - Δημόσια Διοίκηση  / Διάλεξη 7 2015 01:12:42
Δικαιοπραξίες  / Διάλεξη 14 2015 01:04:17
Διάλεξη 10η - Περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης  / Διάλεξη 10 2015 00:54:04
Ανώνυμες Εταιρίες ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 01:19:21
Διάλεξη 8η - ) Κέντρα παραθερισμού αλλοδαπών – κέντρα παραθερισμού γυμνιστών Χρονομεριστική μίσθωση  / Διάλεξη 8 2015 00:45:23